Contributie voor deelnemer

Deze gaat maandelijks per automatische incasso. Bij Capoeira Twente ben je deelnemend donateur. Kinderen en jonge jeugd betalen €25 per maand. Oudere jeugd en volwassene betalen €35 per maand. Deelnemend donateurschap is maandelijks schriftelijk op te zeggen. Capoeira kleding, de jaarlijkse koordenwisseling en andere extra activiteiten zitten daar niet bij in. In geval van beperkte bestedingsruimte kunnen Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds vaak een goede bijdrage leveren.

 

Voordat je lid wordt, kan je gerust een paar trainingen deelnemen om te ervaren eer je besluit.